מקוואות בעיר - בית חב"ד טבריה

מקוואות בעיר

מנהל כללי

בס"ד

המועצה הדתית טבריא

רשימת מקוואות

 

שם המקוה

 

שם הבלנית

טלפון /בית / נייד

טלפון במקוה

מקוה שכון א'

רח' טולדנו 30

מזל בר יוחאי

04-6792094

04-6723112

מקוה שכון ב'

רמח"ל 13

פירחה ויזאן

שכ' בית וגן

0777081064

050-9774797

04-6723114

מקוה קרית שמואל

ורנר 5

אילנה כהן

 

04-6725577

04-6723115

מקוה שכון ד'

ליד בית התזמורת

הנשיא ויצמן רח' חזון איש

סימה טרבלסי

 

 

שושנה כהן

04-6723914

0527123514

 

0502761610

04-6731090

מקוה מורדות

רח' צאלון 4

 

רות שמואל

 

0503770040

0774450608

מקוה רבי עקיבא

לנכות ומוגבלות

 

תיאום מראש

נעמי בן דוד

04-6717879

0548493481

 

מקווה טוהר הלבנה

מרכז העיר

חב"ד (בור על גבי בור)

יש לתאם יום לפני ההגעה

שמחה

052-6425770

 

 שכון ג' +200 הנביאים פינת אלנטאון סמוך לביה"כ בית אל

חב"ד (בור על גבי בור)

כנרת דיין

054-2327999

0548479335

 

 

 

 

 

 

     

 

המכתב הבא נכתב אל ועדה שעסקה בהקמת מקוה טהרה בעיר בוגוטה שבקולומביה. הרבי מבקש מהם לזרז את הקמת המקווה ואת הפרסום אודותיו.

אין צורך להאריך בגודל ערך הקמת המקווה. בנוסף על כך שטהרת המשפחה היא אחת מהמצוות העיקריות שבתורתנו הקדושה, הנה מצוה זו – וכל מה שכרוך בה – היא אחד מעמודי התווך שבזכותם ועל ידם יכול עם ישראל לסבול את כל קושי ועול הגלות ולהיות בריאים בגופם ובנשמתם.

ונקודה נוספת: קיום מצוה זו אינו ענין הנוגע למקיימי המצוה – הבעל והאשה בלבד, אלא הוא נוגע לבנים הנולדים ולבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות, שכן כאשר ההורים שומרים דיני טהרת המשפחה, בניהם ובנותיהם הם ילדים כשרים; אך אם ההורים לא נזהרים בכך, חס ושלום, הרי זה פגם בנשמת ובגוף הילדים, הנכדים, והנינים וכו' וכו'.

בנוסף, אין זה ענין פרטי של הורים וילדיהם אלא ענין כללי של עם ישראל, וכפי שמבואר בכמה מקומות בדברי רבותינו זכרונם לברכה אשר על ידי הטהרה השכינה האלוקית שורה בעם ישראל.

בשל סיבות אלו, מובנת חשיבות הבניה המזורזת, ייפוי המבנה והפרסום אודותיו. כל טרחה כדאית בשביל להביא את הענין לידי גמר טוב ולהקדימו עד כמה שאפשר.

לסרטון הסבר קצר לחצי כאן

כל המידע במובא באתר הינו באחריות המעוצה הדתית ועל דעתה בלבד.                                 

שני, 30 November -0001

Leave a comment

You are commenting as guest.

ארכיון כתבות

אודות הרבי מליובאוויטש

הבקשה, הברכה ופתק מאדם אלמוני באוהל: סיפורו של נס שקרה לאחרונה

מה קרה - ומה עושים - בראש השנה

בית חב"ד מזמין אתכם לבדוק מזוזות לקראת חודש אלול

מסר מהרבי, רגע לפני שד"ר ויקטור פראנקל התייאש

'אהל הרבי'

'אהל הרבי'

לאורך השנים, קיבל הרבי מאות מכתבים אישיים מידי יום, מכל סוגי האנשים. מנהיגים וסופרים, אנשי רוח ואנשי מעשה וכלל ישראל התכתבו עם הרבי והפנו אליו את רעיונותיהם ולבטיהם וביקשו את עצתו וברכתו. גם כיום, רבבות המכתבים מוסיפים להגיע. גם מי שאינו יכול להגיע אל האהל, משגר את מכתבו (באמצעות הדואר, הפקס, או הדואר האלקטרוני) על מנת שיונח באהל. המכתבים מגיעים למזכירות המקום, ומועברים כל כמה שעות לאהל הרבי, מבלי שאיש יידע את תוכנם.

בית ספר חב"ד בנות

תלמוד תורה חב"ד בנים

שלוחי חב"ד בטבריה

שלוחי חב"ד בטבריה

הכירו אותם! שלוחי חב"ד בעיר טבריה

סיכום פרשת ניצבים: הברית עם בורא העולם

סיכום פרשת ניצבים: הברית עם בורא העולם

ביום פטירתו, משה רבינו מכנס את בני-ישראל ומכניס אותם בברית מיוחדת עם בורא העולם

בית חב"ד טבריה • רש"י 7 • טבריה • ישראל • 04-6721-080 • © כל הזכויות שמורות.